Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Kency
Kency 4 years trước

Về online marketing mình hay nghe đến khái niệm này. Ai giải nghĩa giúp mình seo là gì được không ạ? Thanks all!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Alien
Alien 4 years trước

SEO là viết tắt của Search Engine Optimization tức là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Nói cho dễ hiểu là SEO bao gồm các thủ thuật, kỹ thuật để làm cho các công cụ tìm kiếm sau khi nhận diện từ khóa sẽ cho kết quả ra website của bạn ở top đầu. Website càng có nhiều từ khóa đứng ở top đầu thì SEO của website đó càng tốt

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.