Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Đình Lê
Đình Lê 4 years trước

Mình thấy coi phim Mỹ, mỗi lần cầu cứu hay có gì khẩn cấp họ hay viết SOS. Vậy SOS là cái gì vậy ạ? Thank mọi người :D

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (4 đánh giá)
Profile photo of Sunny
Sunny 4 years trước

save our soul. Hãy cứu lấy linh hồn chúng tôi. SOS là ký hiệu kêu cứu được sử dụng trên khắp thế giới

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (2 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.