Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of hồng phượng
hồng phượng 4 years trước

m.n cho e hỏi cách hack thay đổi ngày sinh trên facebook quá số lần quy định vậy ạ

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Kiếp đào hoa
Kiếp đào hoa 4 years trước

Bạn thử cho ẩn ngày sinh rồi sửa và cho hiện trở lại xem. :)

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.