Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Unlimited
Unlimited 4 years trước

Theo như mình hiểu thì mưa đá là mưa nhưng là một cơn mưa các cục đá nhỏ nhỏ và có thể xuyên thủng mái tôn. Như vậy từ đâu mà có mưa đá? Nguyên nhân của mưa đá là gì?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Rainy
Rainy 4 years trước

theo mình nhớ kiến thức học hồi xưa thì mưa đá là mưa thường thôi nhưng khi hạt nước mưa rơi xuống gặp nhiệt độ lạnh dưới 0 độ C sẽ đóng băng ngay lập tức và trở thành các cục đá nhỏ như đá viên uống nước. Mưa đá chỉ thấy ở vùng có nhiệt độ rất lạnh vì phải lạnh nước mới đóng băng được mà :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.