Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of Milkcandy
Milkcandy 4 years trước

Mình đang chơi the sims 3. Có bác nào biết cho mình hỏi sao hàng ngày cứ có người đến lấy đồ của mình. Người đấy đi đến bằng một chiếc xe tải. Cho mình hỏi là tại sao lại như thế? Người ấy lấy đồ của mình bằng cách dùng một cái máy mà khi hút đồ của mình xuất hiện một cái vòng dủ mày sắc.

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Been Young
Been Young 4 years trước

Đó là Repo-man đó bạn. Người này là NPC(Boss chức năng) của game. Khi bạn nợ hóa đơn thanh toán các khoản tiền thì khi quá hạng mà bạn ko thanh toán. Những người đàn ông này sẽ xuất hiện là lấy đi những tài sản trong ngôi nhà của bạn. Nhiều người tìm cách hack hay cheat để ko cho nó lấy đi đồ nhưng đều ko đc. Tốt nhất là thanh toán hóa đơn đầy đủ bạn à :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Pinochio
Pinochio 4 years trước

Đó được gọi là Repo-man. Người này sẽ xuất hiện khi bạn không thanh toán hóa đơn đúng hẹn. Hóa đơn gửi đến cho bạn sẽ đổi màu từ trắng sang vàng rồi cam rồi đỏ. Nó đến đỏ quá 2 ngày thì bạn sẽ nhận dc thông báo là phải trả tiền ngay lập từ vào 7h sáng. Đến 6h chiều hôm sau cái hóa đơn đỏ nó sẽ nổ cái bùm và đó là dấu hiệu Repo-man sẽ tới và lấy đồ của bạn.
Mình thấy có nhiều người đặt bẫy để giết hắn hoặc delete cái cửa nhà để nó ko vô dc nhưng đều vô ích :D.
Điền thông tin mô tả hình vào đây
Điền thông tin mô tả hình vào đây
Có cách này bạn làm thử xem sao:

Ctrl + Shift + C, gõ “testingcheatsenabled true” rồi click vô Repo-man, chọn Object, chọn Delete
Tốt nhất bạn thanh toán hóa đơn đúng hạn để đỡ phải giải quyết hậu quả :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.