Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of King Kong
King Kong 5 years trước

Có ai biết câu trả lời không giúp mình với

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Fhouse
Fhouse 5 years trước

da tay hút nước sẽ nở ra làm tăng diện tích–> da nhăn lại. Thêm một lý do khác là do mao mạch máu khi ngâm nước lâu sẽ bị co lại cũng làm tổ chức cơ co the –> da tay cũng bị nhăn lại
Chúc bạn vui :)

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.