Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of BiQ
BiQ 5 years trước

Phong tục Tết cổ truyền mình thấy đầu năm mọi người hay đi mua muối nhưng không rõ tại sao phải làm như vậy. Mong được mọi người giải thích giúp.

Thanks!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Phương
Phương 5 years trước

Phong tục này để mong muốn trừ tà ma trong năm mới để năm mới gặp nhiều thuận lợi đó bạn.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.