Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of nhatminh8x
nhatminh8x 5 years trước

Tại sao dom đóm phát sáng được?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of moonlight
moonlight 5 years trước

Đom đóm phát sáng được bởi vì bên trong lớp da bụng là dãy các tế bào phát quang, trong cùng là lớp tế bào phản quang, có chức năng như mặt gương giúp phản chiếu ánh sáng ra ngoài. Các tế bào phát quang có chứa hai loại chất là luciferin và luciferaza.
Khi tách rời nhau, chúng chỉ là những hóa chất bình thường, không có khả năng phát sáng. Nhưng khi ở cạnh nhau, men luciferaza sẽ xúc tác, thúc đẩy quá trình oxy hóa luciferin (quá trình dùng oxy đốt cháy luciferin). Quá trình oxy hóa này tạo ra ánh sáng mà bạn thường thấy của đom đóm

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.