Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)
Profile photo of Hoàng Quyên
Hoàng Quyên 4 years trước

Tự thấy nó ko có gì hay ho mà sao nó lại nổi tiếng? Mọi người nghĩ sao ạ?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Tinker Bell
Tinker Bell 4 years trước

vì nó là trào lưu bạn ạ

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of boyngheo
boyngheo 4 years trước

cái gì kỳ quái thì hay dc thiên hạ chú ý mà :)

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Dian780
Dian780 4 years trước

Harlem Shake cái nhạc nghe lạ lạ, dễ gây nghiện, thử đeo tại nghe nghe là thấy. Nhạc chạy từ bên này qua bên kia. giống cái kiểu nhạc gì mà hồi xưa trào lưu giới trẻ hay nghe để phê như xài thuốc lắc í

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)

You must be logged in to reply to this topic.