Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of Virtual
Virtual 4 years trước

Kiyomi song mình chỉ biết là kpop. Còn lí do tại sao nó nổi tiếng thì chịu thua hic hic. Ai biết giải thích cho mình. Mình cảm ơn nhiều!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of khunglongthaman
khunglongthaman 4 years trước

giới trẻ thì thích Kpop. Bài này là thể loại múa dễ bắt chước lại thuộc về Kpop nên nổi tiếng thôi

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Pingu.111
Pingu.111 4 years trước

nhìn dễ thương nên dễ được ưa thích bạn ạ.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.