Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Thuy
Thuy 5 years trước

Mặt trăng sáng là do đâu? Ai biết chỉ giúp mình. Thanks all!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Profile photo of tuenhi
tuenhi 5 years trước

Haiza! mặt trăng sáng được thì có một nguyên nhân chính là sự phản chiếu ảnh sáng từ mặt trời, từ trái đất và từ vô số các vì sao khác. Nếu bạn ở trên mặt trăng bạn sẻ thấy trái đất sáng hơn cả mặt trăng đấy

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.