Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Milkcandy
Milkcandy 4 years trước

Mình đã thử tải Surverving Hight School HD (Word) vá 1 trò nữa nhưng ko đc. Ai cho mình ý kiến với.

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (4 đánh giá)
Profile photo of Glory
Glory 4 years trước

có thể thiết bị của bạn không phù hợp với trò chơi hoặc bộ nhớ đầy. Bạn thử kiểm tra 2 cái này xem vì mình đã từng bị nhưng lúc vô bằng đt nó ko hiện thông báo. Chỉ khi vô trên máy tính bằng account đã đồng bộ với đt mới hiện thông báo

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.