Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of Milkcandy
Milkcandy 4 years trước

Mình đã kết nối ipad với máy tính và đã đồng bộ Ipad với iTunes rùi nhưng khi mình apply game thì nó lại hiện ra thông báo:
iTunes cannot sync apps to the iPad “iPad” because the apps installed on the iPad could not be determined.
Mình đã thử rất nhiều game rồi nhưng không đc. Mà mình có down trong app store cũng ko đc. :(

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Nhím xinh
Nhím xinh 4 years trước

mình nghĩ là do game đó trên itunes ko tương thích với ipad nên vậy. Bạn thử gỡ hết tất cả app, sync lại và cài lại xem

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Blues42
Blues42 4 years trước

nếu app bạn mua mà sync ko được.thì có thế nó chưa dc cấp quyền.hoặc acc của bạn đã cấp quyền trên 5 lần nên app ko dùng dc nữa

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.