Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of Milkcandy
Milkcandy 4 years trước

Mình muốn hỏi tại sao mình ko tải đc bất cứ trò chơi nào trong app store?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Minicat
Minicat 4 years trước

bạn đổi DNS wifi thành 8.8.8.8 thử xem

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Light984
Light984 4 years trước

bạn nói appstore nào? Bạn đang dùng máy gì? hệ điều hành? đời máy?

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.