Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Racingday
Racingday 4 years trước

Theo quan sát thì mình thấy là cứ mặc đồ đen hoặc tối màu là muỗi chích nhiệt tình. Chưa kể là ngồi góc nào tối muỗi cũng bu vô nữa. Mắt muỗi theo mình biết thì không phân biệt được màu. Vậy tại sao muỗi lại thích những thứ tối màu như vậy?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Profile photo of Hoang Anh
Hoang Anh 4 years trước

theo mình biết thì bọn muỗi chúng nó nhận dạng nguồn thức ăn qua thân nhiệt, ai nhiệt cao hơn tụi nó sẽ chích người đó nhiều hơn. Đồ đen thường giữ nhiệt tốt nên mặc đồ đen thường bị chích. Ai cơ địa tỏa nhiệt nhiều cũng bị chích nhiều hơn :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.