Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of Rainy
Rainy 4 years trước

Mình thấy não heo, chim,… và não người cũng có nếp gấp, chỉ là ít hay nhiều thôi. Tại sao lại như vậy? Nếp gấp có vai trò gì trong hoạt động của não? Ai biết chỉ mình với!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of TheBigBang
TheBigBang 4 years trước

Mình còn nhớ hồi học sinh học. Con người thông minh nhờ não lớn và có nhiều nếu gắp. Phần nếp gắp chứa nhiều chất xám bạn à. Mà chất xám là các nơ ron thần kinh giúp xử lý mọi vấn đề được hệ thần kinh truyền tải về. Vì vậy những loài động vật có nếp gắp não càng nhiều thì càng thông minh và ngược lại. Còn đối với người cũng thế, có người thông minh và có người suy nghĩ chậm chạm. Người ta anh có câu chửi ví von là “thằng não phẳng” thay vì nói là “thằng ngu” :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Hoang Anh
Hoang Anh 4 years trước

nhiều nếp gấp để tăng diện tích bề mặt não, tăng sức chứa tế bào thần kinh. Não nhiều nếp là thông minh :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.