Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Martin2000
Martin2000 5 years trước

Hành tỏi cũng là thực vật, tại sao người ăn chay lại kiêng 2 thứ này?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of vitaminc
vitaminc 5 years trước

Người ăn chay không được ăn những thứ này vì đặc tính của những thứ nầy nó chứa nhiều tố chất kích thích và mùi vị cay nồng, nếu ăn nhiều thì thân thể có mùi hôi, nóng nảy và bị kích dục. Do đó, mà trong Kinh Lăng Nghiêm, quyển 8, Phật dạy: “Các chúng sinh cầu Thiền định (Samadhi) không nên ăn năm món cay nồng của thế gian. Vì năm món cay nồng đó nếu ăn chín thì phát dâm, ăn sống thì sinh nóng giận.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.