Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of benhi
benhi 3 years trước

chiên đồ nào có nước hay bỏ dầu vô chảo ướt rồi đun lên cũng làm dầu bắn ra ngoài nhiều gây bỏng. Vậy tại sao lại có hiện từng này ạ?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of khunglongthaman
khunglongthaman 3 years trước

Nước bị làm nóng sẽ bốc hơi mạnh trong khi dầu thì không bốc hơi. Tưởng thượng giọt nước khi rơi vào chảo dầu sẽ bị làm nóng đến nhiệt độ sôi và bốc hơi. Dầu thì bao bọc quanh nước làm cản trở quá tình bốc hơi, các hạt hơi nước bốc lên sẽ làm bắn dầu ra ngoài. Nếu dầu nóng vừa thì bốc hơi vừa vừa, dầu bắn vừa vừa, dầu quá nóng thì bốc hơi rất mạnh làm dầu bắn xa hơn

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.