Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of pham van an
pham van an 3 years trước
Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Góc Bếp
Góc Bếp 3 years trước

nghe cái này giống tại sao phải ăn vậy :)). Quy luật tự nhiên rồi. Khi cơ thể hoạt động một thời gian dài liên tục thì sẽ cần cơ chế phục hồi để duy trì năng lượng sống. Ngủ là cơ chế phục hồi của con người, vậy thôi

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.