Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Min Nguyen
Min Nguyen 4 years trước

Tết Đoan Ngọ hay người ta gọi là Tết giết sâu bọ đấy ạ. Tớ thắc mắc là tại sao lại có ngày Tết này và tại sao nó lại vào ngày mùng 5/5 Âm lịch?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Profile photo of Forever1
Forever1 4 years trước

hồi đó học môn cơ sở văn hóa VN có nói việc này. Những gì mình nhớ như sau:

  1. Gọi là Đoan Ngọ vì Đoan nghĩa là mở đầu, Ngọ là giữa trưa và ăn tết Đoan Ngọ là ăn vào giữa trưa. Đoan Ngọ lúc mặt trời bắt đầu ngắn nhất, ở gần trời đất nhất trùng với ngày hạ chí. Tết Đoan Ngọ còn được gọi là Tết Đoan Dương. Thời gian này cũng là khi khí dương đang thịnh nhất trong năm. Ở Việt Nam, dân gian còn gọi là Tết giết sâu bọ.
  2. Tại sao lại giết sâu bọ?
    Bạn sẽ biết hình này:
    Điền thông tin mô tả hình vào đây

Hình này là hình biểu thị âm dương, nó có nhiều ý nghĩa nhưng 1 trong số đó là “Dương cực sinh âm, âm cực sinh dương”. Như đã nói ở trên. Mùng 5/5 âm lịch là ngày dương cực nên sinh âm tức sinh ra sâu bọ hoặc nghĩa rộng là sinh ra các điều không lành, điều xấu. Vì vậy ngày này mọi người giết sâu bọ, họ quan niệm khi sâu bọ mới hình thành sẽ dễ tiêu trừ nhất.
3. Tại sao ngày 5/5 là ngày dương cực: Lịch âm có 12 tháng, tháng 1 gọi là tháng giêng, tháng 12 gọi là tháng chạp. Tháng gọi bằng số chỉ còn 10 tháng nên giữa năm sẽ vào tháng 5. Ngoài ra như đã nói ở trên, ngày này là ngày mặt trời gần trái đất nhất, trùng ngày hạ chí.
Đó là tất cả những gì mình biết :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.