Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of Alien
Alien 4 years trước

Mấy ông uống bia với nhậu nhiều mình thấy bụng hay bị bự ra nhì ghê lắm. Mà là bụng mỡ nữa. Tại sao lại xảy ra điều này? Bia gây tích mỡ ạ? Ai biết chỉ giúp mình. Thanks mọi người!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Glory
Glory 4 years trước

Bia không có nhiều năng lượng để gây tích mỡ. Chủ yếu là do uống nhiều thành bụng giãn ra có chỗ cho mỡ lấp vô á

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Profile photo of Been Young
Been Young 4 years trước

Thường những người uống bia là những người có tiền và có thời gian nhiều, đại khái là họ có cuộc sống thoãi mái, những dạng người này dễ mập. Cộng với điều như bạn Glory nói, uống bia làm căng và giãn vùng bụng, dẫn đến cơ thể sẽ thay thế mỡ thừa vào vùng này và bụng sẽ bị phình to ra. :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.