Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Ngủ đông
Ngủ đông 4 years trước

Mọi người cho em hỏi cách chèn cái nút chat yahoo vào web như thế nào. Có thể hiện trạng thái online hay offline nhé mọi người. Em đang cần dùng cho cái box hỗ trợ online của em. Ai biết chỉ giúp ạ. Thanks :D

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Been Young
Been Young 4 years trước

Bạn chèn đoạn code bên dưới vào vị trí bạn muốn hiển thị nút chat trên web:

<a href="ymsgr:sendIM?nickyahoo">
      <img src="http://opi.yahoo.com/online?u=nickyahoo&amp;m=g&amp;t=1" alt="" />
</a>
  1. Thay nickyahoo bằng tên nick của bạn.
  2. Ở trong đoạn code có chỗ ” t=1 ” bạn thay bằng những số khác từ 1 đến 24 thì sẽ thay đổi hình icon hiển thị.

Chúc bạn thành công :)

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.