Viewing 1 post (of 1 total)
Profile photo of 10MTH
10MTH 4 years trước

Muốn ko cho người dùng copy nội dung trên trang web của mình thì làm thế nào vậy mọi người. Em muốn người dùng ko thể copy text hay hình ảnh của mình trên trang web để hạng chế người ta ăn cấp bài viết của mình. Bác nào biết chỉ giúp em ạ :D

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.