Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Trầm
Trầm 4 years trước

Tháng rồi mình có nghe nhắc về Tết Hàn thực, lúc đó thắc mắc nhưng quên luôn. Hôm qua mẹ mình nhắc lại để mốt mình tự biết cúng. Mình thắc mắc Tết này là Tết gì? mình muốn tìm hiểu cặn kẽ về Tết này. Mong nhận được chia sẻ của mọi người. Mình cảm ơn nhiều!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of benhi
benhi 3 years trước

Đây có bài:
http://zkiwi.com/article/nguon-goc-ngay-tet-han-thuc-cua-viet-nam
Muốn tìm hiểu sâu nữa có thể xem sử Tàu :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.