Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Flame
Flame 4 years trước

Mính muốn biết ai ghé thăm facebook mình nhiều nhưng các cách trên mạng có vẻ không an toàn. Vậy có cách nào an toàn để biết ai ghé thăm facebook mình nhiều không?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (10 đánh giá)
Profile photo of Been Young
Been Young 4 years trước

Không có cách nào đâu bạn. Trên Facebook có đề cập đến vấn đề này và họ nói rõ là họ không cung cấp việc theo dõi người dùng truy cập vào bất kì nội dung nào trên tài khoản facebook của bạn. Và họ cũng không quên nhắc nhở người dùng là báo cáo cho họ biết những trang web hay phần mềm nào nói rằng nó có thể cung cấp khả năng này.

Bạn có thể tham khảo tại link này: https://www.facebook.com/help/210896588933875/

Bạn cũng có thể tham khảo ý kiến mọi người vì đã có bạn hỏi vấn đề liên quan tại zkiwi rồi. http://zkiwi.com/1365/thu-thuat-xem-ai-ghe-tham-facebook-cua-minh-nhieu-nhat-co-an-toan-khong

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (2 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.