Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Nguyễn Long
Nguyễn Long 4 years trước

Mình có 1 file flash sử dụng Action Scrip 2, giờ mình muốn thay đổi màu chữ của đối tượng trong đó bằng Script thì phải làm sao? Bạn nào từng làm chỉ giúp mình :D

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Kiếp đào hoa
Kiếp đào hoa 4 years trước

Cũng không khó đâu bạn, bạn thêm đoạn mã Action Script bên dưới:

Doituong.textColor = 0xefefef; 

Trong đó bạn Doituong là đối tượng bạn muốn đổi màu text, và 0xefefef trong đó efefef là mã màu bạn muốn đổi.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.