Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of RiNguyen
RiNguyen 5 years trước

Mình dùng wordpress làm blog, mình có cài plugin Contact Form 7 để tạo form liên hệ. Ở phần cài đặt mail(2) dùng để gửi xác nhận gửi liên hệ thành công thì cả hiểu sao khi người gửi liên hệ thành công thì nhận đc email báo với cái tên người gửi là “WordPress”, dù đã để email người gửi trong mail(2) rồi mà vận bị thế mới điên. Bác nào biết chỉ em thay cái này bằng tên web của em với! hic hic ! cảm ơn các bác!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of TheBigBang
TheBigBang 5 years trước

Lần sau bạn nhớ cho mọi người xem cái hình cho dễ hiểu.
Trường hợp của bạn mình đã từ gặp phải, bạn thiết lập như trong hình là được.
enter image description here

Bạn chú ý phải gõ chính xác như hình, không đc bỏ khoản trắng.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.