Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Tagaki
Tagaki 4 years trước

Có nhiều loại thuốc ghi là thực phẩm chức năng và có nhiều loại gọi là thuốc, không ghi thêm gì cả. Vậy thuốc và thực phẩm chức năng khác nhau ở điểm nào? Mình cảm ơn!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Profile photo of Pingu.111
Pingu.111 4 years trước

Thực phẩm chức năng là dạng bổ sung dinh dưỡng. Như hằng ngày ăn uống thiếu vitamin thì dùng thực phẩm chức năng để bổ sung lượng vitamin này. Còn thuốcđược chế để điều trị một số bệnh cụ thể. Mình nghĩ là vậy :)

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.