Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Ốc
Ốc 4 years trước

Em thấy 2 loại này cái mùi nó cũng như nhau. Cách uống, cách sắc thuốc cũng vậy. Vậy nó khác nhau chỗ nào ạ?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (2 đánh giá)
Profile photo of Hoàng Quyên
Hoàng Quyên 4 years trước

Ý nghĩa thứ 1: Thuốc Nam thuốc Bắc là để chỉ xuất xứ của thuốc đó bạn. Thuốc Nam tức là các nguyên liệu trong thang thuốc, vị thuốc được trồng và sản xuất tại Việt Nam. Thuốc Bắc là thuốc được trồng và sản xuất tại Trung Quốc. Tuy nhiên nói về từng vị thuốc thì khó nói nó là thuộc thuốc Nam hay Bắc lắm. Có loại thảo dược trước khi ta không trồng được thì phải nhập từ Trung Quốc về nên gọi là thuốc Bắc, sau này tự trồng được thì loại cây đó được gọi là thuốc Nam. Có loại mình trồng rồi xuất sang Trung Quốc, từ Trung Quốc nhập ngược về VN thì nó là thuốc Bắc. Cũng có loại cùng 1 cây nhưng cái được trồng ở VN, cái được nhập từ TQ thế là nó là thuốc Nam Bắc lẫn lộn :D
Ý nghĩa thứ 2: Theo Wikipedia: Thuốc Bắc là cách gọi ở Việt Nam đối với các loại thuốc được sử dụng trong y học cổ truyền của Trung Quốc. Gọi là thuốc Bắc để phân biệt với thuốc Nam là thuốc theo y học cổ truyền Việt Nam.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (5 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.