Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Ming
Ming 4 years trước

Nghệ sĩ Văn Hiệp vừa qua đời nhưng chưa nhận được công nhận nghệ sĩ ưu tú. Nghe nói nhiều nghệ sĩ đang ký đơn để công nhận. Mình không hiểu là Văn Hiệp khá nổi tiếng nhưng lại không nhận được công nhận còn một số người quần chúng chả biết là ai cũng là NSUT. Vậy tiêu chuẩn là sao?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Martin2000
Martin2000 4 years trước

tiêu chuẩn nước mình còn máy móc lắm. Bạn xem ở đây nhé:
Tiêu chuẩn Nghệ sĩ Ưu tú:

  • Đối với nghệ sĩ thuộc các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, liên tục đạt danh hiệu Lao động tiên tiến 5 năm liền kề với năm xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ.

  • Đối với nghệ sĩ, nghệ nhân không thuộc các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp phải thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú).

  • Được tặng ít nhất 4 giải thưởng chính thức (loại vàng hoặc bạc) trở lên, trong đó có một giải thưởng của 2 năm liền kề với năm xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ tại các Liên hoan nghệ thuật, hội diễn nghệ thuật, Liên hoan Phát thanh và Truyền hình cấp quốc gia, giải thưởng cấp khu vực quốc tế và các Hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương.

  • Có thời gian hoạt động nghệ thuật từ 15 năm trở lên (đối với nghệ thuật xiếc từ 10 năm trở lên).

Bạn đã đánh giá câu trả lời này hữu ích
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.