Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Forever1
Forever1 4 years trước

Cho mình hỏi kích thước tivi hay nói là 21 inch, 25 inch … thì inch này là kích thước của chiều rộng hay chiều dọc?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (6 đánh giá)
Profile photo of Hanfug
Hanfug 4 years trước

kích thước tivi tính theo chiều dài đường chéo của mặt tivi đó bạn.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (6 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.