Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Sock đại ca
Sock đại ca 5 years trước

Mọi người cho mình hỏi có trang web nào chỉnh sửa anh online tốt, mình muốn chỉnh sửa ảnh nhưng ko muốn dùng phần mềm vì mất công down và cài quá. Thanks mọi người nhiều!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Opin
Opin 5 years trước

Bạn thử dùng trang này xem http://pixlr.com/editor/

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.