Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)
Profile photo of haonam2496
haonam2496 4 years trước

riêng mình thấy gu gồ giải đáp và yahoo hỏi đáp dở nhất ,hỏi éo bao giờ nó trả lời.cần 1 trang web hỏi đáp tốt,đông đảo thành viên nhiệt tình giúp đỡ ,chia sẻ ,vui vẻ,hài lòng,lạc quan,quan tâm….

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (2 đánh giá)
Profile photo of mnifubil
mnifubil 4 years trước

zkiwi nè :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of TheBigBang
TheBigBang 4 years trước

mình có dùng các trang google, yahoo, vật giá… nhưng toàn spam vớ vẩn quá. Còn zkiwi thì mình dùng đc 1 thời gian thấy cũng ok. Phiên bản đc nâng cấp và dễ dùng. Ko có câu trả lời hay câu hỏi rác. Phát huy :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Fantom
Fantom 4 years trước

khoái zkiwi vì cái sự sạch và không quảng cáo

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)

You must be logged in to reply to this topic.