Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of LeAnh
LeAnh 5 years trước

Mọi người ơi! Cho mình hỏi cái từ “troll” có nghĩa là gì vậy? Nghe mọi người hay nói troll, xem trên mạng cũng hay gặp nhưng ko hiểu nó là gì hết! T_T

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of docthanzuitinh
docthanzuitinh 5 years trước

Nghĩa là phá hoại với mục đích “cho vui” , là trêu ngươi, trêu đùa, chọc ghẹo

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.