Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of lnthu
lnthu 4 years trước

Mình muốn trồng vài loại cây trong nhà nhưng không biết nên trồng loại nào thì cây có thể sống tốt được. Mọi người có kinh nghiệm về cây cảnh cho mình xin ý kiến ạ. Mình cảm ơn nhiều!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (2 đánh giá)
Profile photo of Mimy
Mimy 4 years trước

Trong nhà bạn nên trồng cây lá sẽ dễ chăm sóc hơn. Nếu cây có hoa thì phải đảo ra nắng thường xuyên. Bạn có thể trồng cây sau
Huyết dụ
Huyết dụ

Phong lan
Phong lan

Cây nhện
Cây nhện

Lưỡi hổ
Lưỡi hổ

Cây rắn
Cây rắn

Hồng môn
Hồng môn

Trạng nguyên
Trạng nguyên

Còn nhiều loại nữa bạn có thể tham khảo tại nơi bán cây cảnh :)

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.