Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of tuankiet
tuankiet 4 years trước

Cho em hỏi con trùn chỉ hay mua ở tiệm bán đồ ăn cho cá là con gì ạ? Nó sống ở đâu? Ăn cái gì? Có nguy hiểm cho người không?
Điền thông tin mô tả hình vào đây

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (24 đánh giá)
Profile photo of Ms.K
Ms.K 4 years trước

con này sống ở chỗ ao tù nước đọng hoặc nước chảy chậm, nhiệt độ nước ấm và ít oxi, ô nhiễm. Nó ăn các loại cây cỏ rong rêu bị phân hủy tại lớp bùn đáy ao. Nói chung chỗ nào có bùn dơ là có thể có trùn chỉ. Trùn chỉ không nguy hiểm cho con người (nếu ko ăn nó). Nó cũng chỉ là một loại giun nước nhỏ và sống tập hợp thành từng búi thôi.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (10 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.