Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Kenny
Kenny 4 years trước

Tủ lạnh nhà mình bị kêu è è mấy hôm nay mà không biết tại sao. Ai biết lý do và cashc sửa chỉ mình với. Thanks mọi người nhiều!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (2 đánh giá)
Profile photo of Lâm
Lâm 4 years trước

Mình hay thấy ba mình kéo cái ống gì đó trong máy lạnh ra, đổ nước đi là nó hết kêu :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.