Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Racingday
Racingday 4 years trước

Cho mình hỏi văn bằng 2 là gì và nó có giá trị như bằng ĐH chính quy không? Mình cảm ơn

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Profile photo of Nhím xinh
Nhím xinh 4 years trước

Văn bằng 2 là văn bằng chính quy. Bạn chỉ được học văn bằng 2 khi đã có 1 văn bằng Đại học chính quy rồi. Thực chất văn bằng 2 có gí trị giống bằng ĐH nhưng thời gian học sẽ nhanh hơn vì VB2 lược bỏ bớt các môn đại cương đã học ở ĐH chính quy.. Người ta hay học bằng này khi muốn chuyển việc, bổ sung chuyên môn để thăng tiến…

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.