Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of nhoxteen
nhoxteen 5 years trước

Thấy mọi người hay nói là tuyển Ck và vk mà không biết là gì, ai cho mình biết vk, zk, vok và ck, chk, chok là gì vậy? Thanks :)

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (32 đánh giá)
Profile photo of Alien
Alien 5 years trước

Đây là ngôn ngữ Teen, vk là vợ, ck là chồng. Mình không thích cái này cho lắm :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (11 đánh giá)
Profile photo of Rio
Rio 5 years trước

vk, zk, vok = vợ
ck, chk, chok = chồng
Lúc trước mình cũng hay dùng ngôn từ thế này, giờ lớn lên gọi lại thấy nó nhãm nhí thế nào đó hehehe :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (11 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.