Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Glory
Glory 4 years trước

Thấy trên mạng giờ hay có mấy cái clip ghi là vlog. Vậy vlog là cái gì? Dạo này công nghệ phát triển nhanh quá theo không kịp hic

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (2 đánh giá)
Profile photo of Hong Hoa
Hong Hoa 4 years trước

Là video blog thôi bạn ạ. Thay vì viết blog thì giờ quay video lại rồi up lên mạng.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.