Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Doraemon
Doraemon 4 years trước

Cho mình hỏi nếu vừa đi nghĩa vụ quân sự về và muốn đăng ký thi ĐH năm nay thì có được cộng điểm ưu tiên không? Thanks mọi người

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (6 đánh giá)
Profile photo of Fisher
Fisher 4 years trước

nếu đi nvqs từ 18 tháng trở lên thì bạn thuộc đối tượng ưu tiên 3 nhé. Bạn sẽ được cộng 2đ

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (3 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.