Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of nhatthanh
nhatthanh 5 years trước

Web php thì nên dùng host linux hay host windows?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of vitaminc
vitaminc 5 years trước

Theo như mình được biết thì Web php thì nên dùng host linux vì host này hỗ trợ hầu hết các thư viện chạy web php, còn windows vẫn còn hạn chế hơn linux một số điểm.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.