Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of OEPIC
OEPIC 4 years trước

Win 7 của mình dùng bản full nhưng sau khi máy bị virus thì win 7 báo nhập license. Mình đã xử lý lũ virus sạch sẽ nhưng còn bản quyền của win 7 mất thì bó tay chịu chết. Có cách nào để lấy lại license của win 7 không? Mình cảm ơn trước

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Dang Nguyen
Dang Nguyen 4 years trước

bạn cài lại rồi nhập license cũ của bạn vào xem sao

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.