Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of Getel
Getel 4 years trước

dạo này xe máy của mình lúc chạy nghe tiếng rẹt rẹt ở bánh trước. Xe chạy nhanh thì tiếng này phát ra nhiều, chạy chậm phát ra ít và kêu có cách quãng, chu kỳ đều. Dựng xe lên lấy tay xoay bánh trước cũng nghe. Vậy xe mình bị gì?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Fantom
Fantom 4 years trước

xe bạn bị mòn bố thắng trước rồi. Ra tiệm thay bố thắng nhanh chứ ko sẽ làm mòn đĩa thắng. Khoảng vài chục k thôi bạn ạ

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of SLAM
SLAM 4 years trước

có thể ổ bi bánh trước khô dầu. Bạn đi châm dầu lại xem sao

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.