Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of tranviettung95
tranviettung95 4 years trước

Năm nay em thi khối A chỉ được 19đ nên ko đậu vào trường nguyện vọng 1. Em đọc trên báo thấy lần đầu tiên trường đại học xây dựng Hà Nội lấy nguyện vọng 2. Cho em hỏi với điểm số như trên thì em có khả năng trúng tuyển vào trường này ko??

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Bee Hand
Bee Hand 4 years trước

Đại học xây dựng Hà Nội mình thấy là chưa có điểm chuẩn nguyện vọng 1 năm nay. Điểm chuẩn năm 2012 trường ĐH XD HN khối A là 18. Nguyện vọng 2 chỉ tuyển ngành công nghệ thông tin điểm chuẩn cũng 18 điểm. Nếu năm nay điểm tuyển nguyện vọng 1 cũng như năm trước là 18 thì điểm xét tuyển nguyện vọng 2 có thể bằng 18 hoặc cao hơn, chưa kể đến điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 có thể cao hơn 18 vì còn tùy thuộc và điểm của các thí sinh nộp vào trường để xét tuyển. Như vậy 19 điểm khả năng đậu nguyện vọng 2 của bạn có thể ở 60%.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.