Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Hipo
Hipo 4 years trước

Mình xóa file trong folder thì nó báo là “Make sure the disk is not full or write-protected and that the file is not currently in use”.
Mình kiểm tra thì thấy không có lý do gì nó đưa ra là đúng hết. Mình vẫn không xóa được file đó. giờ làm sao để xóa được file bây giờ?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Thanh Thúy
Thanh Thúy 4 years trước

Thì bạn nhấp vao thư mục đó 1 cái sau đó nhấp chuột phải rồi có chữ Delete bấm vào nó sẽ hiện ra 1 cái bảng để xác nhận, bạn bấm ok rồi file sẽ tự tắt.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.