Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of Nguyễn Lê
Nguyễn Lê 4 years trước

Mình vọc máy tính trong ổ C rồi lỡ tay xóa nhầm file gì đó sau đó thì kết nối mạng mất luôn. Ko vô wifi hay mạng dây được nữa. Bây giờ mình phải làm thế nào?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (4 đánh giá)
Profile photo of NguyenThanhLe
NguyenThanhLe 4 years trước

Bạn bị mất Driver mạng của máy tính rồi, bạn tìm và download driver của máy về cài lại là đc.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Profile photo of Hikky
Hikky 4 years trước

cài lại win lun cho chắc ăn

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.