Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of JNguyen
JNguyen 4 years trước

Khi mình xóa nick một ai đó trong list bạn của mình thì họ có biết không ạ?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Phương
Phương 4 years trước

Người ta hoàn toàn không biết đâu bạn :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.