Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of TLK
TLK 4 years trước

Mình đã mở 1 trang giấy A4 trong corel để canh chỉnh hình vẽ vừa với trang a4 đó nhưng khi xuất file ra file ảnh thì nó ko ra file ảnh theo cách canh của mình trên tờ giấy A4 mà ra một bức ảnh canh sát mép với các hình vẽ mà mình đã vẽ. Làm cách nào để corel lưu đúng cách dàn trang của mình lên tờ A4 để in ra A4 đây?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Jerry
Jerry 4 years trước

mình cũng tìm hoài không ra cách. Mình làm cách này: vẽ 2 ô vuông màu trắng hoặc ko màu ở trên và dưới hình vẽ của bạn hiển thị trên trang A4. Corel sẽ in ra sát mép 2 cái ô vuông ảo này nên nó sẽ không in sát vô hình của bạn.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.